Prosessledelse

FjordKysten AS sitt styre startet ny strategiprosess på Hardbakke i Solund kommune 24. og 25 november 2015. Mitt oppdrag var å igangsette og lede prosessen. FjordKysten AS setter i disse dager  igang men nye planer og strategier med fleksible og innovative strategier på kort og langsikt.

Faglig program studietur for FjordKysten AS

Formålet med studieturen er å se på muligheten til å utvikle " uværsturisme" langs kysten i Sogn og Fjordane. I Canada vil vi møte representanter fra både overnatting, aktivitetsleverandører, utviklere og forskere. Uværsturisme har på Vancouver Island vært utviklet over tid og designet som gode opplevesesprodukter. Vi reiser i november for å lære av de beste.