Om meg

Jeg startet Anne Beate Ytreøy Konsulenttjenester i 2001 etter 10 år i NæringsAkademiet som lærer, fagansvarlig for reiselivsstudiet og som studieleder.

Jeg har en bred og allsidig bakgrunn innen reiseliv og - markedsarbeid fra reisebyrå, turoperasjon, guiding og produktutvikling og markedsarbeid innen både overnattingsbedrifter og opplevelsesturisme i inn -og utland. I mer enn 20 år har jeg undervist og forelest i bl.a. reiselivsfag, markedsføringsfag, metodefag, presentasjonsteknikk, kommunikasjon og kulturforståelse ved, fag- og høyskoler. I dag er jeg tilknyttet Markedshøyskolen i Bergen på studiene Markedsføring og salgsledelse og HR og personalledelse. Ved siden av dette jobber jeg som veileder i kurset Akademisk skriving og lesing for alle bachelorstudenter i NKS Nettstudier. Jeg sensurere også ved flere utdanningsinstutisjoner og jobber med styrearbeid.

Min faglige bakgrunn har jeg fra studier ved Oppland Distriktshøgskole, Diplomøkonom fra BI, Pedagogikk fra Høyskolen i Bergen og Veiledningspedagogikk fra Universitetet i Bergen. De siste årene har jeg ved siden av jobb i videregående skole og jobb i NCE Tourism Fjord Norway jobbet med et masterstudie i reiseliv ved Norges Arktiske Universitet i Alta og er i gang med min avsluttende masteroppgave. Høsten 2013 var jeg tilbake ved Markedshøyskolen som etablerte seg i Bergen med 2 Bachelor program. Jeg blåste liv konsulent virksomheten med ny profil våren 2014. Etter dette har jeg jobbet med ulike oppdrag innen reiseliv, undervisning og kultur.

Kort om meg er at jeg er er Asker jente, som har bodd i Fjell kommune utenfor Bergen isiden 1989 . For et turglad person er Vestlandet perfekt bosted og her kan jeg dyrke mine interesser med fjellturer i kyst og fjellandskap både til fots og med ski på beina. Om været er for rufsete til utevær er lesing min største lidenskap.