Innhold Til Norsk Reiselivsmuseum I Balestrand

Høsten 2015 leverte jeg noe innhold til Norsk Reiselivsmuseum i Balestrand. Museet jobber idag med å ferdigstille alt innhold og vil åpne  våren 2016. Mitt bidrag har vært å kartlegge fakta og statistikker fra  norsk og global reiselivsnæring innen samferdsel, overnatting, opplevelseturisme og bærekraftig reiseliv.

Prosessledelse

FjordKysten AS sitt styre startet ny strategiprosess på Hardbakke i Solund kommune 24. og 25 november 2015. Mitt oppdrag var å igangsette og lede prosessen. FjordKysten AS setter i disse dager  igang men nye planer og strategier med fleksible og innovative strategier på kort og langsikt.