SPECIAL INTEREST TOURISM & STORYTELLING VED HØGSKOLEN PÅ VESTLANDET AVDELING SOGNDAL

Ny kunnskap og refleksjoner rundt viktigheten av god historiefortelling gjennom hele
kundereisen og hvordan dette bidrar til god verdiskapning i reiselivsnæringen har jeg deltatt
på våren 2022. Flotte digitale forelesninger ukentlig med forelesere fra inn og -utland, med
praktiske eksempler og gode diskusjoner. Eksamen avlagt og bestått. Nå tar jeg med ny
kunnskap ut i min verden.

Gjesteforeleser på Høyskolen Vestlandet

Vinteren 2022 har jeg fått gjesteforelese på 2 ulike studier ved Høyskolen Vestlandet, både avdeling Bergen og Sogndal.

Veldig gøy å få snakke til og med studenter som går på Praktisk Pedagogikk på siste semester om hvordan jeg og mine kollegaer på Stend VGS jobber med entreprenørskap og tverrfaglig samarbeid. Samarbeid med lokalt næringsliv har blitt mer mulig nå i 2022 og vi ønsker å gripe alle muligheter.

Jeg har og møtt og forelest for lærere fra VGS på etterutdanning i yrkesretting av fellesfag og programfag. Takk for muligheten til Høyskolen på Vestlandet.