Sensur Sjøkrigsskolen

For andre år på rad skal jeg sensurere Sjøkrigsskolen sine studenter i faget markedsføring.

Jeg har sensurert sammen med en rekke sensorer fra Krigsskolene, UiB, NHH, BI og CK-systemet i mange ulike fag de siste 25 årene. Anne Beate Ytreøy er helt i toppsjiktet av alle disse. Har sensurert med henne i akademisk lesing og skriving og markedsføring. Hun er alltid usedvanlig godt forberedt, gir  presise og faglig svært godt begrunnede vurderinger. Tvers gjennom profesjonell. I tillegg har hun et fantastisk godt humør som gjør at man beint ut gleder seg til sensuren med henne!
 
Anne Linda Løhre
Høgskolelektor
Sjøkrigsskolen

Oppdrag Visit FjordKysten AS

Anne Beate Ytreøy har jobba saman med oss under planlegging og gjennomføring av ein studietur med tema stormturisme til Canada.  Gjennom mange års erfaring med planlegging av studieturar blant anna til Canada var det naturleg for oss å søke hennar kompetanse. Anne Beate la opp eit interessant program med eit svært godt fagleg innhald. Turen blei ein suksess og Anne Beate sin kompetanse har vore gull verdt i arbeidet.
 
Vi har også leigd inn Anne Beate som prosessleiar til oppstarten av ny strategiprosess for selskapet. Anne Beate gjorde ein glimrande jobb og styrte prosessane på ein profesjonell og kompetent måte. Vi jobbar gjerne med Anne Beate igjen.