Om Meg

Jeg startet Anne Beate Ytreøy Konsulenttjenester i 2001 etter bransjerefaring fra reisebyrå, turoperasjon, skilærer i utlandet, reiselivstudier og 10 år i NæringsAkademiet som lærer og fagansvarlig for reiselivsstudiet.

Jeg har en bred og allsidig bakgrunn innen reiseliv og - markedsarbeid fra reisebyrå, turoperasjon, destinasjonsutvikling, guiding og produktutvikling / markedsarbeid innen både overnattingsbedrifter og opplevelsesturisme i inn -og utland. I nærmerer 30 år har jeg undervist og forelest i bl.a. reiselivsfag, markedsføringsfag, metodefag, presentasjonsteknikk, kommunikasjon og kulturforståelse ved videregåenedeskole og fag- og høyskoler. Mitt arbeid i skolen har hele tiden vært i kombinasjon med oppdrag og arbeidsoppgaver innen reiselivsnæringen.

Min faglige bakgrunn har jeg fra studier ved Oppland Distriktshøgskole, Diplomøkonom fra BI, Pedagogikk fra Høyskolen i Bergen og Veiledningspedagogikk fra Universitetet i Bergen. Jeg har en " nesten" ferdigstillt master fra Norges Arktiske Universitet i Alta i reiselivsledelse.

Jeg har styreerfaring fra nærings og - organisasjonsliv.

Etter 10 år med kombinasjon med undervisning og konskulentoppdrag, begynte jeg i en full stilling i NCE Tourism i Fjord Norge og jobbet med kommunikasjon og prosjektledelse innen opplevelsesturisme på Vestlandet. Fra 2013 endret jeg navn til Anne Beate Ytreøy Undervisning & Reiselivstjenester og opprettet denne nettsiden.  Jeg har etter dette, jobbet med ulike oppdrag for både kommuner, kulturvirksomheter og destinasjonsselskap. I hele perioden har jeg kombinert jobb med undervisning, sensurering og kursvirksomhet. I dag jobber jeg ved Stend Videregående Skole, med elever som ønsker å jobbe med entreprenørskap, markedsføring og reiseliv.

Kort om meg er at jeg er er Asker jente, som har bodd i Fjell kommune utenfor Bergen siden 1989. Fra 2020 heter min hjemkommune Øygarden. For et turglad person er Vestlandet perfekt bosted og her kan jeg dyrke mine interesser med fjellturer i kyst og fjellandskap både til fots og med ski på beina. Gjennom jobber i reiselivet er Norge mitt favoritt reiseland, selv om nysgjerrighet og kulturinteressen trekker meg ut til nye reisemål .