Reiseliv

Anne Beate Ytreøy Undervisning og
reiselivstjenester tilbyr blant annet:

 • Utvikling av bærekraftige reiselivsprodukter og konsepter
 • Produktutvikling innen temabasert bærekraftig reiseliv
 • Sesongforlengelse
 • Strategiske planer og forretningsutvikling for små og mellomstore reiselivsbedrifter
 • Prosessledelse
 • Markedsutvikling og markedskunnskap
 • Kvalitetssikring av produkt og tjenester
 • Nettverksetablering og samarbeid
 • Turproduksjon
 • Koordinere og gjennomføre reiselivsarrangement og studieturer
 • Prosjektledelse
 • Oppstart bedrift rådgivning
 • Entreprenørskap