SPECIAL INTEREST TOURISM & STORYTELLING VED HØGSKOLEN PÅ VESTLANDET AVDELING SOGNDAL

Ny kunnskap og refleksjoner rundt viktigheten av god historiefortelling gjennom helekundereisen og hvordan dette bidrar til god verdiskapning i reiselivsnæringen har jeg deltattpå våren 2022. Flotte digitale forelesninger ukentlig med forelesere fra inn og -utland, medpraktiske eksempler og gode diskusjoner. Eksamen avlagt og bestått. Nå tar jeg med nykunnskap ut i min verden. [...]

Read More... from SPECIAL INTEREST TOURISM & STORYTELLING VED HØGSKOLEN PÅ VESTLANDET AVDELING SOGNDAL

Gjesteforeleser på Høyskolen Vestlandet

Vinteren 2022 har jeg fått gjesteforelese på 2 ulike studier ved Høyskolen Vestlandet, både avdeling Bergen og Sogndal. Veldig gøy å få snakke til og med studenter som går på Praktisk Pedagogikk på siste semester om hvordan jeg og mine kollegaer på Stend VGS jobber med entreprenørskap og tverrfaglig samarbeid. Samarbeid med lokalt næringsliv har [...]

Read More... from Gjesteforeleser på Høyskolen Vestlandet