Flytter Inn I Gründerfellesskap 01.Mars 2018

Jeg ser frem til å jobbe med reiselivs- og kulturutvikling i region Vest og nye Øygarden kommune. Jeg vil og gå tilbake til noe undervisning og jobbe tverrfaglig i ulike næringer. Nå gleder jeg meg til å jobbe i ett innovativt gründerfellskap og bidra, dele og lære.