Prosjektleder Forprosjekt Stormturisme

Destinasjonsselskapet  Visit FjordKysten AS har i flere år ønsket å utvikle et reiselivskonsept rundt “ storm-uværsturisme. I  januar 2015 ble tanker rundt konseptet presentert for medlemmer i destinasjonsselskapet på Kick Off i Kalvåg med svært positiv mottakelse. November 2015 ble det gjennomført studietur til Tofino, Vancouver Island i Canada for å lære mer om produktet ” Storm watching” hvor undertegnete hadde det faglige ansvar.. Byen Tofino har gjennom flere år bygget opp et godt vinter konsept som selger både overnatting, mat og opplevelser rundt det de definerer som storm sesong fra november til april. Vinteren 2016 ble det søkt om midler hos Innovasjon Norge, til forprosjekt til bedriftsnettverk for å utvikle stormturisme som hovedkonsept på vinteren for kysten av Sogn og Fjordane. Sommer 2016 ble bedriftsnettverk etablert med Knutholmen AS, Værlnadet Havhotell, Solund Leilighetshotell, Hotel Sognefjord, Lihesten 777 og Norks Kystkulturakademi.

Stormturisme kan for noen oppfattes som ekstremt , vilt og risikofylt. Det konseptet vi ønsker å utvikle bygger på Tofino i Canada sitt konsept ” stormwatching tourism”.  Konseptet  hører inn under begrepet ”Soft Adventure”, som kjennetegnes ved at fysiske aktiviteter  som tilbys er for alle uten noen fysiske krav, du skal ikke  oppleve å komme utenfor egen komfortsone, men ha fokus på trygg sikker kontakt med vær og vind med høy grad av komfort i etterkant gjennom varme, velvære, matopplevelser og opplevelser som stimulerer sansene. Bærekraft, sikkerhet , komfort og naturopplevelser i gode og trygge omgivelser skal være en forutsetning for reiselivsproduktet stormturisme.