Regional Arrangementskoordinator I Biblioteka I Vest

Fra 01.oktober tar jeg fatt på et 10 måneds engasjement som arrangement koordinator i Biblioteka i Vest. Biblioteka i Vest er bibliotek i kommunene Asløy, Fjell, Sund og Øygarden . Jeg skal jobbe i en 30 % stilling med å utvikle en idebank , samt planlegge, koordinere, markedsføre og gjennomføre et bredt spekter av arrangement i de 4 kommunene mot ulike målgrupper.  Biblioteka i Vest har pr. dags dato flere ulike arrangement, men ønsker å utvide tilbudet og samarbeide med de det rike kulturtilbudet og-  frivillige arbeidet som finnes i kommunene.  Jeg gleder meg til å jobbe med en svært postiv gjeng bibloteksjefer og bidra med min kompetanse innen markedsføring, struktur samt nytenking rundt arrangement.