Nyskapning og bærekraft ved Høgskolen på Vestlandet

Våren 2021 gjennomførte jeg studiet «Nyskapning og bærekraft,» ved Høgskolen påVestlandet i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.Studiet gav meg god forståelse og innsikt i verdiskapning og bærekraft gjennom samarbeidmed lokalt næringsliv. Gjennom å stimulere egne elever til utforskning av ulikt praktiskarbeid, setter jeg nå arbeidet med å åpne en drivhuskafe i tilknytning til Gårdsbutikken påStend Videregående [...]

Les mer... from Nyskapning og bærekraft ved Høgskolen på Vestlandet