ENTREPRENØRSKAP OG INTERNASJONALISERING

Mitt engasjement for entreprenørskap og innovasjon har gitt meg muligheten til å delta i Erasmus prosjektet Young Entrepreneurs on a European Level.

Hovedmål med prosjektet er å etablere, utvikle og drifte en internasjonal bedrift.

Vi har med oss samarbeidsskoler fra Italia, Belgia, Romania og Bulgaria. Som en del av prosjektet reiser elever og lærere på korte utvekslingsopphold. Prosjektet hadde oppstart februar 2019 og har skal etter planen ferdigstilles vår 2021.

Fra Stend Videregående skole deltar elever fra naturbruk og service og samferdsel.