FAGLIG PROGRAM STUDIETUR TIL TOFINO, VANCOUVER ISLAND FOR FJORDKYSTEN AS

Mitt oppdrag var å planlegge en studietur til Tofino, Vancouver Island i Canada november 2015. Formålet med studieturen var å se på muligheten til å utvikle " uværsturisme" langs kysten i Sogn og Fjordane. «Uværsturisme» eller «storm watching ,«har på Vancouver Island vært utviklet over tid og designet med gode vinteropplevelser i det som tidligere var lav sesong fra november til mars.

«Godt fungerende lokalsamfunn = gode destinasjoners». Utviklinga av bærekraftig helårsturisme på Vancouver Island har gjort mye for lokalsamfunnene på kysten av Vancouver Island, med optimisme og samtidig snudd fraflyttingen blant ungdom.

Hovedmålsettingen for studieturen var å møte representanter fra både overnattings- og aktivitetsbedrifter, destinasjonsselskaper lokalt og regionalt, gründere og forskere. Turen var lagt opp med flere møteplasser og testing av produkter med et variert faglig og sosialt innhold.