Prosessledelse

FjordKysten AS sitt styre startet ny strategiprosess på Hardbakke i Solund kommune 24. og 25 november 2015. Mitt oppdrag var å igangsette og lede prosessen. FjordKysten AS setter i disse dager  igang men nye planer og strategier med fleksible og innovative strategier på kort og langsikt.