Innhold Til Norsk Reiselivsmuseum I Balestrand

Høsten 2015 leverte jeg noe innhold til Norsk Reiselivsmuseum i Balestrand. Museet jobber idag med å ferdigstille alt innhold og vil åpne  våren 2016. Mitt bidrag har vært å kartlegge fakta og statistikker fra  norsk og global reiselivsnæring innen samferdsel, overnatting, opplevelseturisme og bærekraftig reiseliv.