Tilbake i klasserommet på Stend Videregående Skole

Høsten 2018 starter jeg i en 70% stilling ved Stend Videregående Skole. Mine arbeidsoppgaver blir å jobbe med ungdom fra 16.års alderen på studieretningen Service og Samferdsel. Jeg ser frem til nye utfordringer og gleder meg til nye kolleger, på en skole som jobber med praktisk og teoretisk kunnskap hånd i hånd. Skolen er en tidligere landbruksskole, i dag en videregående med muligheter innen tverrfaglige fagområder innen friluftsliv, reiseliv. Økologisk matproduksjon og VERTSKAP.