Engasjement Som Høyskolelektor Markedshøyskolen I Bergen

Høsten 2014 har jeg ett 100% engasjement hosMarkedshøyskolen i Bergen. Etter oppstart i i 2013 med over 90 studenter, startet vi opp sist uke med 150 nye studenter.

Jeg vil også denne høsten forelese i faget Metode 1-Akademisk skriving og lesing. Akademiske tekster er en egen sjanger med noen helt spesielle kjennetegn og egenskaper. Det handler både om hvordan det faglige innholdet framstilles, hvordan argumentasjonen bygges opp og hvordan man dokumenterer det man skriver (kildebruk).Kurset gir og en innføring i vitenskapsteori og er grunnkurs for videre metode kurs.

Jeg vil også forelese 2. års studenter i faget Operasjonell serviceledelse med fokus på serviceledelse og innovasjon innen tjenestebedrifter. Faget omfatter både ledelse og produktutvikling i tjenestebedrifter. Her ønsker jeg å trekke inn topp gjesteforelsere fra næringslivet.

Ved siden av forelesninger vil jeg arbeide med eksamen og sensurering, samt utvikle case for studenter opp mot næringslivet i Bergen og omegn.

I begge fagområder på Markedshøyskolen vil jeg jobbe med utvikling, eksamen og sensurering.