Forskningsprosjektet Reason To Return

Fra høsten vil jeg delta i forskningsprosjektet Reason to return

Reason to return er et samarbeidsprosjekt mellom Hurtigruten, USUS Klyngen, Agderforskning og UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet ser på innovasjon og bærekraftig utvikling i kultur – og reiselivsnæringen, med hovedfokus på kunnskap, ledelse og samarbeid innen og mellom opplevelsesprodusenter. Jeg har mottatt et masterstudiestipend  kr. 50 000 og ser frem til å jobbe sammen med et nettverk av forskere, studenter og bedrifter som arbeider med å videreutvikle opplevelsesnæringen i Norge.