NY FAGPLAN MED STØRRE FOKUS PÅ REISELIV

Etter arbeid med nye fagplaner, har reiseliv, opplevelseøkonomi og bærekraft blitt mer fremtredende og innflytting i nye kontorlokaler fra slutten av 1600 tallet. Vi jobber foret tettere samarbeid med næringen og gjennom praktiske metoder gi elever innsikt og kunnskap. Reiselivsnæringen er en fremtidsnæring, selv om dagens pandemi situasjon har satt mange bedrifter i en vanskelig situasjon. Kunnskap og kompetanse blir desto mer viktig i vanskelige tider.