Nyskapning og bærekraft ved Høgskolen på Vestlandet

Våren 2021 gjennomførte jeg studiet «Nyskapning og bærekraft,» ved Høgskolen på
Vestlandet i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.
Studiet gav meg god forståelse og innsikt i verdiskapning og bærekraft gjennom samarbeid
med lokalt næringsliv. Gjennom å stimulere egne elever til utforskning av ulikt praktisk
arbeid, setter jeg nå arbeidet med å åpne en drivhuskafe i tilknytning til Gårdsbutikken på
Stend Videregående skole.