Special Interest Tourism & Storytelling ved Høgskolen på Vestlandet avdeling Sogndal

Ny kunnskap og refleksjoner rundt viktigheten av god historiefortelling gjennom hele
kundereisen og hvordan dette bidrar til god verdiskapning i reiselivsnæringen har jeg deltatt
på våren 2022. Flotte digitale forelesninger ukentlig med forelesere fra inn og -utland, med
praktiske eksempler og gode diskusjoner. Eksamen avlagt og bestått. Nå tar jeg med ny
kunnskap ut i min verden.