Gjesteforeleser på Høyskolen Vestlandet

Vinteren 2022 har jeg fått gjesteforelese på 2 ulike studier ved Høyskolen Vestlandet, både avdeling Bergen og Sogndal.

Veldig gøy å få snakke til og med studenter som går på Praktisk Pedagogikk på siste semester om hvordan jeg og mine kollegaer på Stend VGS jobber med entreprenørskap og tverrfaglig samarbeid. Samarbeid med lokalt næringsliv har blitt mer mulig nå i 2022 og vi ønsker å gripe alle muligheter.

Jeg har og møtt og forelest for lærere fra VGS på etterutdanning i yrkesretting av fellesfag og programfag. Takk for muligheten til Høyskolen på Vestlandet.