Oppdrag Visit FjordKysten AS

Anne Beate Ytreøy har jobba saman med oss under planlegging og gjennomføring av ein studietur med tema stormturisme til Canada.  Gjennom mange års erfaring med planlegging av studieturar blant anna til Canada var det naturleg for oss å søke hennar kompetanse. Anne Beate la opp eit interessant program med eit svært godt fagleg innhald. Turen blei ein suksess og Anne Beate sin kompetanse har vore gull verdt i arbeidet.
 
Vi har også leigd inn Anne Beate som prosessleiar til oppstarten av ny strategiprosess for selskapet. Anne Beate gjorde ein glimrande jobb og styrte prosessane på ein profesjonell og kompetent måte. Vi jobbar gjerne med Anne Beate igjen.