Veileder For Nettstudenter På Nks Nettstudier

Jeg arbeider som veileder og utvikler i faget  Metode 1-Akademisk skriving og lesing på NKS Nettstudier ,både med det faglige innhold og å oppmuntre og motivere studenter som gjennomfører Bachelor program på nett.  For NKS Nettstudier jobber jeg med veiledning av student oppgaver, fagligutvikling , eksamensutvikling og sensurering.

Stadig nye studenter velger nettstudier for å oppnå en Bachelorgrad. Våren 2015 har studentmassen økt betraktelig. Jeg gleder meg til å veilede Campus Kristiania sine nettstudenter på deres vei til en Bachelor grad.