Nyskapning og bærekraft ved Høgskolen på Vestlandet

Våren 2021 gjennomførte jeg studiet «Nyskapning og bærekraft,» ved Høgskolen på
Vestlandet i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.
Studiet gav meg god forståelse og innsikt i verdiskapning og bærekraft gjennom samarbeid
med lokalt næringsliv. Gjennom å stimulere egne elever til utforskning av ulikt praktisk
arbeid, setter jeg nå arbeidet med å åpne en drivhuskafe i tilknytning til Gårdsbutikken på
Stend Videregående skole.

NY FAGPLAN MED STØRRE FOKUS PÅ REISELIV

Etter arbeid med nye fagplaner, har reiseliv, opplevelseøkonomi og bærekraft blitt mer fremtredende og innflytting i nye kontorlokaler fra slutten av 1600 tallet. Vi jobber foret tettere samarbeid med næringen og gjennom praktiske metoder gi elever innsikt og kunnskap. Reiselivsnæringen er en fremtidsnæring, selv om dagens pandemi situasjon har satt mange bedrifter i en vanskelig situasjon. Kunnskap og kompetanse blir desto mer viktig i vanskelige tider.