Innhold Til Norsk Reiselivsmuseum I Balestrand

Høsten 2015 leverte jeg noe innhold til Norsk Reiselivsmuseum i Balestrand. Museet jobber idag med å ferdigstille alt innhold og vil åpne  våren 2016. Mitt bidrag har vært å kartlegge fakta og statistikker fra  norsk og global reiselivsnæring innen samferdsel, overnatting, opplevelseturisme og bærekraftig reiseliv.

Sensur Sjøkrigsskolen

For andre år på rad skal jeg sensurere Sjøkrigsskolen sine studenter i faget markedsføring.

Jeg har sensurert sammen med en rekke sensorer fra Krigsskolene, UiB, NHH, BI og CK-systemet i mange ulike fag de siste 25 årene. Anne Beate Ytreøy er helt i toppsjiktet av alle disse. Har sensurert med henne i akademisk lesing og skriving og markedsføring. Hun er alltid usedvanlig godt forberedt, gir  presise og faglig svært godt begrunnede vurderinger. Tvers gjennom profesjonell. I tillegg har hun et fantastisk godt humør som gjør at man beint ut gleder seg til sensuren med henne!
 
Anne Linda Løhre
Høgskolelektor
Sjøkrigsskolen