NY FAGPLAN MED STØRRE FOKUS PÅ REISELIV

Etter arbeid med nye fagplaner, har reiseliv, opplevelseøkonomi og bærekraft blitt mer fremtredende og innflytting i nye kontorlokaler fra slutten av 1600 tallet. Vi jobber foret tettere samarbeid med næringen og gjennom praktiske metoder gi elever innsikt og kunnskap. Reiselivsnæringen er en fremtidsnæring, selv om dagens pandemi situasjon har satt mange bedrifter i en vanskelig situasjon. Kunnskap og kompetanse blir desto mer viktig i vanskelige tider.

PROSJEKT “NYE GÅRDSBUTIKKEN”

I mars 2020 innledet vi et samarbeid med Fagskolen Kristiania sine design og interiør studenter og inviterte til en byrå oppgave for utvikling av lokaler i gårdsbutikk og gartneri inne og ute.

Gårdsbutikken og gartneriet på Stend produserer blomster og urter både i for sommer, høst og juletider. Butikken tilbyr både egne produkter fra egen gård og et rikt utvalg av kortreiste økologiske produkter.

Butikk og gartneri er også pedagogiske og praktiske læringsarenaer for elever ved flere studieretninger. Det er viktig at læringsarenaen skal tilby bred, praktisk og relevant yrkestrening.

Dette inkluderer kunnskap og målgrupper, produktsortiment og kunnskap, tverrfaglige oppgaver og arrangement, økonomi, produktutvikling, arrangement, nye kundegrupper m.m.

Målet er at vi i fremtiden skal bli en del av en opplevelse økonomi som sammen med andre tilbyr unike opplevelser gjennom drift av kafé og ulike arrangement.