ENTREPRENØRSKAP OG INTERNASJONALISERING

Mitt engasjement for entreprenørskap og innovasjon har gitt meg muligheten til å delta i Erasmus prosjektet Young Entrepreneurs on a European Level.

Hovedmål med prosjektet er å etablere, utvikle og drifte en internasjonal bedrift.

Vi har med oss samarbeidsskoler fra Italia, Belgia, Romania og Bulgaria. Som en del av prosjektet reiser elever og lærere på korte utvekslingsopphold. Prosjektet hadde oppstart februar 2019 og har skal etter planen ferdigstilles vår 2021.

Fra Stend Videregående skole deltar elever fra naturbruk og service og samferdsel.

Tilbake i klasserommet på Stend Videregående Skole

Høsten 2018 starter jeg i en 70% stilling ved Stend Videregående Skole. Mine arbeidsoppgaver blir å jobbe med ungdom fra 16.års alderen på studieretningen Service og Samferdsel. Jeg ser frem til nye utfordringer og gleder meg til nye kolleger, på en skole som jobber med praktisk og teoretisk kunnskap hånd i hånd. Skolen er en tidligere landbruksskole, i dag en videregående med muligheter innen tverrfaglige fagområder innen friluftsliv, reiseliv. Økologisk matproduksjon og VERTSKAP.