Flytter Inn I Gründerfellesskap 01.Mars 2018

Jeg ser frem til å jobbe med reiselivs- og kulturutvikling i region Vest og nye Øygarden kommune. Jeg vil og gå tilbake til noe undervisning og jobbe tverrfaglig i ulike næringer. Nå gleder jeg meg til å jobbe i ett innovativt gründerfellskap og bidra, dele og lære.

Mulighetsstudie For Bremanger Kommune

På oppdrag for Bremanger kommune har FjordKysten AS  ved Anne Beate Ytreøy og Wenny Hansen, gjennomført en ressurskartlegging av det ferie- og fritidsbaserte reiselivet i kommunen og vurdert strategiske muligheter for reiselivsnæringen. Målsettingen for kommunen er å legge til rette for utvikling av et helårs- og bærekraftig reiseliv og synliggjøre ringvirkninger reiselivet har på andre næringer. Vi har jobbet med prosessessen i 6 måneder.