Sensur Sjøkrigsskolen

For andre år på rad skal jeg sensurere Sjøkrigsskolen sine studenter i faget markedsføring.

Jeg har sensurert sammen med en rekke sensorer fra Krigsskolene, UiB, NHH, BI og CK-systemet i mange ulike fag de siste 25 årene. Anne Beate Ytreøy er helt i toppsjiktet av alle disse. Har sensurert med henne i akademisk lesing og skriving og markedsføring. Hun er alltid usedvanlig godt forberedt, gir  presise og faglig svært godt begrunnede vurderinger. Tvers gjennom profesjonell. I tillegg har hun et fantastisk godt humør som gjør at man beint ut gleder seg til sensuren med henne!
 
Anne Linda Løhre
Høgskolelektor
Sjøkrigsskolen

Prosessledelse

FjordKysten AS sitt styre startet ny strategiprosess på Hardbakke i Solund kommune 24. og 25 november 2015. Mitt oppdrag var å igangsette og lede prosessen. FjordKysten AS setter i disse dager  igang men nye planer og strategier med fleksible og innovative strategier på kort og langsikt.