Tilbake i klasserommet på Stend Videregående Skole

Høsten 2018 starter jeg i en 70% stilling ved Stend Videregående Skole. Mine arbeidsoppgaver blir å jobbe med ungdom fra 16.års alderen på studieretningen Service og Samferdsel. Jeg ser frem til nye utfordringer og gleder meg til nye kolleger, på en skole som jobber med praktisk og teoretisk kunnskap hånd i hånd. Skolen er en tidligere landbruksskole, i dag en videregående med muligheter innen tverrfaglige fagområder innen friluftsliv, reiseliv. Økologisk matproduksjon og VERTSKAP.

Undervisning Sotra Videregående Skole

I mars 2018 er jeg tilbake i undervisning ved Sotra Videregående Skole på VG1 og VG2 på Salg, Service og Sikkerhet og på Studiespesialiserende på VG2 og VG3 i fag markedsføringsledelse, entrepenørskap og geografi.